مسئله برش ورقها و آهن آلات و ایجاد کمترین پرت همیشه از مسائلی است که در کارگاه ها چالش برانگیز است و برای محاسبه آن به زمان و نیروی زیاد نیاز است که البته اکثرا با خطا هم همراه است. 

چندماه قبل، مواجه شدن با این مسئله باعث شد من یه مقدار به دانسته های برنامه نویسی خودم رجوع کنم و یه برنامه جمع و جور و البته کارراه انداز بنویسم که بد ندیدم آن را با شما به اشتراک بگذارم. این برنامه به زبان پیتون نوشته شده. اگر این زبان تازه به گوش شما خورده و میخواهید بیشتر با آن آشنا شوید به سایت رسمی آن و یا اینجا مراجعه کنید.

در این برنامه پارامترهای ذیل را میتوانید مطابق با نیازهای خود تغییر داده و برنامه را اجرا کنید:

۱- len_ipe: طول قطعه یا ورق که برای تیرآهن ۱۲ متر و برای ورقها ۶ متر می باشد.

۲- pert_len: طولی که کوچکتر از آن برای شما به منظور وصله کاری مجاز نیست.

۳- ghate_list: لیست قطعاتی که شما نیاز دارید. پارامتر اول طول و بعدی تعداد قطعه است.

خروجی نرم افزار هم به ترتیب شامل داده های زیر است:

۱- ghate_list: همان لیستی که وارد کرده ایم، ولی اینبار به صورت کامل چاپ شده که خواناتر باشد.

ghate_list is [5.16, 5.16, 5.16, 5.16, 5.16, 4.8, 4.8, 4.8, 3, 3, 3, 3]

۲- cut_order: لیست مرتب شده از قطعه هایی که ما در مورد اول به نرم افزار داده ایم به صورتی که اگر به این صورت پشت سرهم قطعات را تهیه کنیم کمترین پرت را خواهیم داشت.

cut_order is [5.16, 5.16, 5.16, 5.16, 5.16, 4.8, 3, 4.8, 4.8, 3, 3, 3]

۳- cut_list: لیست قطعات برش خورده، قطعاتی که در داخل یک کروشه هستند بعدا باید سرهم شوند تا لیست cut_order را بسازند.

cut_list is [5.16, 5.16, [1.68, 3.48], 5.16, [3.36, 1.8], 4.8, 3, [2.4, 2.4], 4.8, 3, [1.8, 1.2], 3]

۴- pert_list: و در نهایت میزان پرت که در این لیست مشخص می شود. در این مثال خالی است.

pert_list is []

همان طور که گفتم برنامه در مرحله ابتدایی است و با کمی کار روی آن میتوان الگوریتمهای بهتری برای آن تهیه و در نهایت خروجی به اتوکد هم تهیه کرد. منتظر نظر دوستان هستم.

دانلود برنامه و یک نمونه خروجی