بعضی وقت ها بعضی از دستورات اتوکد هست که ازش بیخبریم و بجای اون همیشه با ۳-۴ تا دستور دیگه و به سختی کارمون رو راه میندازیم. یکی از اون دستورها align هست که برای اینکه شما یک شی رو جابجا کنید و بچرخونید و درست اون رو سرجاش قرار بدین بکار میاد، تازه نیاز هم نیست که زاویه چرخش رو بدونین!

برای این کار کافیه دستور align رو اجرا کنید. بعد شی ای رو که میخواهید اون را در جای خاصی قرار بدید انتخاب کنید. نقطه مبدا (A) رو انتخاب و بعد نقطه متناظر با اون رو (B) انتخاب کنید. بعد نقطه مبدا بعدی (C) و پشت سر آن نقطه متناظر با اون(D). در قسمت بعد دو گزینه پیش رو دارید. اگر فاصله بین نقاط مبدا و نقاط مقصد یکی نباشد میتوانید با انتخاب گزینه Y شی را طوری قرار دهید که مقیاس شده و دقیقا در بین نقاط مقصد قرار گیرد و در غیر اینصورت به طور پیش فرض شی با همان مقیاس قرار میگیرد که در این حالت بسته به انتخاب نقاط اول ابتدا  (A ) در همان سمت نقطه A قرار میگیرد.