در ترسیم های شلوغ پیش می اید که با ناحیه خاصی از ترسیم بیشتر کار داشته باشیم، بنابراین منطقی است که یک میانبر برای آن تعریف کنیم که مجبور نباشیم مرتب از زوم و پن استفاده کنیم. چطوری؟

 

1- تایپ دستور view : پنجره view manager را باز میکند.

2- کلید new را فشار میدهیم، یک نام انتخاب می کنیم ( فارسی هم می تواند باشد)، در کادر boundary هم یا دید فعلی را برمیگزینیم و یا گزینه define window را انتخاب می کنیم. سپس ناحیه ای از ترسیم را انتخاب می کنیم.

3- برای دیدن ویوهای جدید دو راه وجود دارد: اولی طبق شکل زیر که در اتوکد 2012 قرار دارد:

   و دومی که با استفاده از نوار ابزار view می توان انجام داد: