شاید برای شما هم پیش اومده باشه که بخواهید یک خط رو از جای مشخصی قطع کنید که توی اون قسمت هیچ دستگیره ای نداشته باشید. با استفاده از دستور from در داخل دستور break می‌توان این کار را به سادگی و بدون اضافه کردن خط یا نقطه انجام داد.

کارهایی که لازم است انجام دهید:

- در خط فرمان دستور break رو تایپ کنید یا اون رو از نوار ابزار انتخاب کنید.

- خطی رو که میخواهید قطع کنید انتخاب کنید.

- حرف F رو برای نقطه ابتدا تایپ و کلید اینتر را فشار دهید.

- کلمه from را تایپ و کلید اینتر را فشار دهید، نقطه‌ای را که میخواهید خط را از آنجا به فاصله مشخصی (offset) شروع به قطع کردن کنید انتخاب کنید و سپس فاصله را انتخاب کنید، به طور مثال @12,0 و کلید اینتر را فشار دهید.

نقطه بعدی برای بریدن خط را انتخاب کنید، پس فاصله و زاویه ای که میخواهید خط بریده شود را تایپ کنید، به طور مثال @2,0.

دستورها در خط فرمان به این شکل خواهند بود:

برای کسانیکه میخواهند انجام کارهای بالا را به صورت فیلم مشاهده کنند می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

مشاهده فیلم