اگر شما با تصاویر اسکن شده در اتوکد کار کرده باشید، آیا تا بحال خواسته اید که OCR (نویسه خوان نوری!) را در داخل خود اتوکد بکار ببرید؟ طراحی شطرنجی (raster design) هم‌اکنون دارای این قابلیت است.

در اینجا یک تصویر اسکن شده به همراه یک متن داریم که میخواهیم ویرایش کنیم. متن با PROVIDE APPROPRIATE .. شروع میشود.

Recognize Text را مطابق شکل زیر از ریبون انتخاب کنید.

خط فرمان از شما میخواهد که یک مستطیل دور متن داخل عکس بکشید. بعد از انتخاب متن، پنچره محاوره ای مطابق زیر باز میشود.

متن انتخاب شده در تصویر زیر به اندازه کافی واضح است. اگر متن واضح نبود میتوانید متن را ویرایش کنید. بعد از اتمام کار ok کنید. متن بصورت یک text یا Mtext با رنگ سبز بجای متن تصویر قبلی قرار میگیرد.

در بیشتر مواقع مقیاس متن درست نیست. ولی شما همیشه میتوانید از گزینه مشخصات مقیاس متن را تغییر دهید.

منبع