طرح تفصیلی شهر قم با توجه به طرح جامع سال ۱۳۶۸ برای افق طرح سال ۱۳۸۰ تهیه شده بود که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده بود و تا چندی پیش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تابع اون بود و از جمله موارد تراکم بود که از روی نقشه تراکم بدست می اومد. ولی طرح تفصیلی جدید که با توجه به طرح جامع سال ۱۳۸۶ برای افق طرح سال ۱۴۰۰ تهیه شده و پیش نویس نهایی اون آماده شده، دچار تغییرات زیادی شده که البته فعلا فقط تراکم اون لازم الاجراست و مابقی ضوابط هنوز از طرح قدیم گرفته میشه.

نقشه تراکم شهر قم مصوب سال ۹۲

فایل صوتی که برای شما دوستان قرار میدم ضبط شده از کلاس توجیهی طرح تفصیلی شهر قم برگزار شده در مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ می باشد. همچنین نقشه تراکم شهر قم هم بصورت فایل اتوکد و هم تصویری و همچنین پیش نویس نهایی طرح تفصیلی رو برای استفاده شما قرار میدم.


فایل صوتی کلاس توجیهی طرح تفصیلی (۸۵ مگ)

نقشه اتوکد تراکم شهر قم (۶۱ مگ)

تصویر تراکم شهر قم (۶ مگ)

پیش نویس نهایی طرح تفصیلی شهر قم

خلاصه ای از ضوابط قدیم