امروز قصد معرفی نرم افزاری رو دارم که برای تحلیل قابها بکار میره و بدرد دانشجویان و مهندسان عمران میخوره:

نرم افزار FrameDesign یک نرم افزار تحلیل قاب است که با روش اجزای محدود اقدام به تحلیل قاب میکنه.